Contact bij overlijden

Als iemand thuis overlijdt neemt u eerst contact op met de huisarts of de huisartsenpost. De arts moet eerst komen voordat wij iets kunnen of mogen doen.

Bij overlijden in een ziekenhuis, verzorgingshuis of andere instelling wordt u daar verteld hoe er gehandeld wordt.

Nadat de arts is geweest neemt u telefonisch contact met ons op, telefoonnummer: 0228-592254.

U kunt ons op dit nummer dag en nacht bellen bij een melding van overlijden. De dienstdoende uitvaartbegeid(st)er stelt u vragen over de situatie om zo te horen wat de bedoeling is en te weten wat er nodig is.

Hij of zij zal u hierin verder begeleiden.