Stichting Uitvaartdeposito's De Laatste Eer

Voor een Uitvaartreservering kunnen leden, steun- en jeugdleden van de Uitvaartvereniging De Laatste Eer gebruik maken van de mogelijkheid een deposito (geldbedrag) te storten bij de Stichting Uitvaartdeposito's De Laatste Eer. De Stichting beheert de deposito's onafhankelijk van de Uitvaartvereniging en behartigt hiermee de belangen van De Laatste Eer, maar in de eerste plaats die van de deposanten.

Voor deze Uitvaartreservering kunnen bedragen van € 250,--, of veelvouden hiervan, tot elk gewenst bedrag gestort worden op de rekening van de Stichting. De deposito's komen op naam van het lid, dus voor een echtpaar twee deposito's en eventueel meer voor kinderen, ook per persoon.

Als rente wordt in eerste instantie dezelfde rente vergoed als voor vergelijkbare uitvaart- reserveringsrekeningen bij banken, onder aftrek van de kosten van de bank.

De rente wordt in eerste instantie in januari bij het deposito geboekt, maar kan ook uitbetaald worden, door overboeking naar uw bankrekening. Rekening kan worden gehouden met het feit, dat de ontvangen rente in dat jaar bij het inkomen geteld dient te worden voor de aangifte inkomstenbelasting.

Het deposito is in principe niet opvraagbaar. In bijzondere gevallen beslist het bestuur van de Stichting. Na overlijden van de deposant zal het bedrag in eerste instantie dienen voor alle vorderingen van De Laatste Eer. Voor opname van een eventueel resterend bedrag is een verklaring van erfrecht vereist.

Het is ook mogelijk het resterende bedrag aan De Laatste Eer na te laten. Dat zal dan overgeboekt worden naar het Steunfonds van De Laatste Eer, dat bestemd is voor bijzondere uitgaven, waarover de Algemene Vergadering een beslissing neemt. Als u dit wenst, zullen wij u graag nader informeren hoe u dit voor de nabestaanden dient te beschrijven.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de volgende personen:
N.R. Vriend, telefoon 078-6814518
C.B. de Vries, telefoon 0228-593531